خانه اخبار مهم پوشاندن چهره خاتمی در بنر تبلیغاتی پزشکیان! + عکس