خانه اخبار ویژه پول افغانستان از دلار سودآورتر شد!