خانه اخبار ویژه پیام سید حسن خمینی در پی شهادت رئیس‌جمهور و همراهان