خانه اخبار ویژه پیام سید محمد خاتمی در پی حمله تروریستی کرمان