خانه اخبار ویژه پیام ناامید کننده اوسمار به پرسپولیسی‌ها