خانه اخبار ویژه پیشنهاد جدید قطر برای آتش بس در غزه