خانه اخبار ویژه پیشنهاد پرسپولیس و استقلال به دژاگه تایید شد