خانه اخبار استانی پیگیری مشکل دو روستا توسط بخشدار مرکزی دیّر + عکس