خانه اخبار ویژه چرا پرسپولیس و نساجی بازی می‌کنند، ولی سپاهان نه!