خانه اخبار ویژه چرا پزشکیان می‌تواند دست بالا را در مناظره‌ها داشته باشد؟