خانه اخبار ویژه چهره زشتی که از تهران برای جهان مخابره شد!+تصاویر