خانه اخبار استانی کاهش ۵۰ درصدی بارندگی‌ها در استان بوشهر