خانه اخبار ویژه کریستیانو رونالدو النصر را از بحران خارج کرد