خانه اخبار استانی کسب ۳ مدال برنز مسابقات قهرمانی کشور توسط تکواندوکار بوشهری