خانه اخبار استانی کشت آناناس در استان بوشهر + فیلم