خانه اخبار ویژه کلاس فغانی بالاتر از دیدار افتتاحیه جام+عکس