خانه اخبار ویژه کلفت‌ترین گردن دنیا متعلق به این مرد است+عکس