خانه اخبار ویژه کمبود برق، ۱۳ استان را روز پنج‌شنبه تعطیل کرد