خانه اخبار ویژه کم مصرفان برق خانگی، خودرو جایزه می‌گیرند!