خانه اخبار ویژه کنایه آذری جهرمی به زاکانی: حق داریم، آموزش ندیده‌ایم