خانه اخبار ویژه کنایه تند مهاجری به پروژه‌هایی که رئیس‌جمهور افتتاح می‌کند