خانه اخبار ویژه کنایه محمد مهاجری به رئیسی: در یک بیابان لم یزرع نمی‌توانید امیدآفرینی کنید