خانه اخبار ویژه کنعانی: حملات آمریکا نتیجه‌ای جز تشدید تنش و بی‌ثباتی در منطقه ندارد