خانه اخبار ویژه کوشکی، فعال اصولگرا: شاهد وسیع‌ترین موج روزه خواری علنی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بوده‌ایم