خانه اخبار ویژه کوچک زاده: رد صلاحیت تاثیری بر مشارکت در انتخابات ندارد!