خانه اخبار ویژه کویت در ۱۰۰ سال قبل به این شکلِ باورنکردنی بود+تصاویر