خانه اخبار ویژه کیهان و خدا قوت برای دلار 60 هزار تومانی!