خانه اخبار ویژه گاف عجیب تیم‌ملی تیروکمان؛ کمانداران اشتباه ایستادند و حذف شدند!