خانه اخبار ویژه گردوخاک ژوزه مورایس در کنفرانس خبری سپاهان