خانه اخبار استانی گرمای 50 درجه در بوشهر؛ شبانکاره و آب‌پخش رکورددار