خانه دسته‌بندی نشده گوشت نیم‌میلیونی تایید شد، گوجه‌فرنگی رکورد زد!