خانه اخبار ویژه یامگا مرخص شد؛ استقلالی‌ها در انتظار بازگشت ستاره