خانه اخبار ویژه یک جهان فرصت سوزی جلیلی! ۳۱ میلیارد دلار ضرر در ماجرای کرسنت!