خانه اخبار ویژه یک شتر ۲ نفر را کشت و ۳ نفر را زخمی کرد+عکس