خانه اخبار ویژه یک مهاجم بی‌کیفیت دیگر و جریمه میلیاردی برای پرسپولیس