خانه اخبار ویژه ۳ عکس ماندگار از آیت الله هاشمی و حسن روحانی