خانه اخبار استانی ۶۰ غرفه فرهنگی و ورزشی در ساحل بوشهر برپا شد+عکس