خانه اخبار مهم ۶۴۰ واحد مسکونی تا عید فطر تحویل مددجویان بوشهری می شود