خانه اخبار استانی ۷۴۵ زوج نابارو بوشهری زیر چتر بیمه سلامت قرار گرفته‌اند