خانه اخبار ویژه 45 سال پیش/ ثبت‌نام داریوش فروهر برای اولین دورۀ ریاست جمهوری