خانه اخبار ویژه 5 نکته درباره انتخابات دیروز ترکیه: از مشارکت 77 درصدی تا رقابت واقعی احزاب