خانه اخبار استانی استاندار: جذب ۱۰۰ درصدی نیروهای بومی در آزمون استخدامی پارس جنوبی