خانه اخبار استانی استاندار: نرخ بیکاری بوشهر به ۶.۹ درصد رسید