خانه اخبار استانی بازدید استاندار بوشهر از پروژه آبشیرین کن نیروگاه اتمی + تصاویر