خانه اخبار استانی برداشت ۱۷۰هزار تن خرما از نخیلات استان