خانه اخبار ویژه تصاویر/ خودرویی که تیم رونالدو را اسکورت کرد!