خانه اخبار استانی توزیع ۱۰۰۰ کولر گازی میان مددجویان کمیته امداد بوشهر