خانه اخبار ویژه خودمان را گول نزنیم؛ زور حسن یزدانی به تیلور نمی‌رسد