خانه اخبار استانی رقابت ۱۷۰ نفر در جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی بوشهر