خانه اخبار استانی مدیرکل ارشاد: رونق برنامه‌های فرهنگی و هنری در نیمه دوم سال